ติดตามคำร้อง


สถานะคำร้อง


  • รอดำเนินการ

  • ตรวจสอบ

  • เสร็จสิ้น


รับเรื่องร้องเรียน
* จำเป็น
- ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
- ประเภทไฟล์ที่รองรับ : pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, gif, jpg, jpeg.
5 + 1 =