สร้างคำถาม
ถาม - ตอบ / รับฟังความคิดเห็น
# หัวข้อถาม - ตอบ / รับฟังความคิดเห็น หน่วยงาน อ่าน ตอบ วันที่สร้างคำถาม
1 หลักสูตรต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 3 2023-01-19 12:46:26
2 การเปิดป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์ 19 1 2023-01-05 22:52:44
3 How International Students Apply for Thai Language Baccalaureate คณะครุศาสตร์ 14 0 2023-01-04 02:30:06
4 ติดต่อการจ่ายค่าเทอม คณะวิทยาการจัดการ 38 0 2022-12-23 19:13:55
5 รอบโควต้าเหลือไหมค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 46 3 2022-12-02 14:56:20
6 ค่าเทอมภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 45 0 2022-11-27 13:01:36
7 ชั่วโมงกิจกรรม สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 33 2 2022-11-24 16:55:12
8 รับสมัคร คณะครุศาสตร์ 61 1 2022-11-15 15:14:15
9 เข้าระบบนักศึกษาของมหาลัยไม่ได้ครับ(เเอพมหาลัย/เว็บ) คณะวิทยาการจัดการ 50 1 2022-11-06 12:03:02
10 การเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ 81 1 2022-10-29 08:32:30
11 รับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179 1 2022-06-23 18:10:39
12 การเข้าเรียน คณะวิทยาการจัดการ 109 1 2022-06-22 18:15:24
13 ของคณะวิทยาการจัดการ เทอม 1-2565 วันเปิดเรียนนักศึกษาต้องเข้ามาเรียนในมหาลัยไหมค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 106 1 2022-05-31 14:27:52
14 ยื่นวุฒิเทียบเท่าจะจบกี่ปี คณะวิทยาการจัดการ 112 1 2022-05-25 09:14:14
15 รับรองวุฒิการศึกษา จบปี 2543 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 114 1 2022-05-23 09:12:22
16 หลังจากรับสมัครวันที่ 7-23 มีนา 65 แล้วยังมีเปิดรับสมัครรอบต่อไปไหมคะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2967 1 2022-03-27 15:52:54
17 สอบถามเรื่อง คะแนน gat กับ pat5 ที่ใช้คะแนนยื่นในรอบภาคีค่ะ คณะครุศาสตร์ 182 1 2022-03-20 14:55:26
18 เกียรตินิย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 164 1 2022-03-16 18:44:46
19 นักศึกษาภาคปกติขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 3/2564 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 124 1 2022-02-28 14:20:05
20 ค่าเทอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 184 1 2022-02-21 19:16:37
21 ขอทราบข้อมูลหลักสูตร M.B.A. ปริญญาโทหน่อยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 132 1 2022-02-08 16:11:08
22 วุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 144 1 2022-02-05 20:00:05
23 เรื่องค่าเทอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 168 1 2022-02-02 21:08:14
24 ครุศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ต้องสอบตามนี้ใช่มั้ยคะ คณะครุศาสตร์ 146 1 2022-01-31 16:42:09
25 การกู้ยืม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 416 1 2022-01-26 02:46:44
26 ขอสอบถามเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาปี 2565 ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 188 1 2022-01-17 09:44:49
27 การเบิกค่าอาหารกลางวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 154 1 2022-01-12 10:29:36
28 หากหนังสือที่ยืมไปเกินการชำรุดมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 149 1 2021-12-22 06:39:07
29 ห้องสมุดยืมหนังสือได้วันละกี่เล่มคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 189 1 2021-12-22 06:35:50
30 เวลาเปิดทำการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 193 1 2021-12-22 06:34:30
31 รับสมัครนักศึกษาปี65มีรอบอะไรบ้างค่ะ เเละมีการสอบสัมภาษณ์ไม่ค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220 1 2021-12-17 12:30:12
32 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 178 1 2021-12-15 09:55:44
33 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 229 1 2021-12-15 09:55:43
34 รับสมัคร คณะครุศาสตร์ 223 1 2021-12-14 07:28:27
35 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 230 1 2021-12-13 07:41:17
36 การเบิกจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 746 1 2021-12-08 02:43:31