สร้างคำถาม
ถาม - ตอบ
# หัวข้อถาม - ตอบ หน่วยงาน อ่าน ตอบ วันที่สร้างคำถาม
1 ขอสอบถามเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาปี 2565 ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 16 1 2022-01-17 09:44:49
2 การเบิกค่าอาหารกลางวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 1 2022-01-12 10:29:36
3 หากหนังสือที่ยืมไปเกินการชำรุดมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 35 1 2021-12-22 06:39:07
4 ห้องสมุดยืมหนังสือได้วันละกี่เล่มคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 44 1 2021-12-22 06:35:50
5 เวลาเปิดทำการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 44 1 2021-12-22 06:34:30
6 รับสมัครนักศึกษาปี65มีรอบอะไรบ้างค่ะ เเละมีการสอบสัมภาษณ์ไม่ค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 1 2021-12-17 12:30:12
7 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 1 2021-12-15 09:55:44
8 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 1 2021-12-15 09:55:43
9 รับสมัคร คณะครุศาสตร์ 36 1 2021-12-14 07:28:27
10 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 52 1 2021-12-13 07:41:17
11 การเบิกจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 62 1 2021-12-08 02:43:31