สร้างคำถาม
ถาม - ตอบ / รับฟังความคิดเห็น
# หัวข้อถาม - ตอบ / รับฟังความคิดเห็น หน่วยงาน อ่าน ตอบ วันที่สร้างคำถาม
1 รอบPortfolio ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 213 1 2023-04-29 21:05:26
2 เปิดรับสมัครอีกได้ไหม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 203 1 2023-04-10 22:15:14
3 สาขานี้คือครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมค่ะ คณะครุศาสตร์ 1180 1 2023-02-19 09:41:33
4 ป.โท ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 975 1 2023-02-11 22:39:21
5 หลักสูตรต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1007 3 2023-01-19 12:46:26
6 การเปิดป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์ 1041 1 2023-01-05 22:52:44
7 How International Students Apply for Thai Language Baccalaureate คณะครุศาสตร์ 1009 1 2023-01-04 02:30:06
8 ติดต่อการจ่ายค่าเทอม คณะวิทยาการจัดการ 1030 1 2022-12-23 19:13:55
9 รอบโควต้าเหลือไหมค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1020 3 2022-12-02 14:56:20
10 ค่าเทอมภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 1093 1 2022-11-27 13:01:36
11 ชั่วโมงกิจกรรม สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 984 2 2022-11-24 16:55:12
12 รับสมัคร คณะครุศาสตร์ 1058 1 2022-11-15 15:14:15
13 เข้าระบบนักศึกษาของมหาลัยไม่ได้ครับ(เเอพมหาลัย/เว็บ) คณะวิทยาการจัดการ 1057 1 2022-11-06 12:03:02
14 การเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ 1037 1 2022-10-29 08:32:30
15 รับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1126 1 2022-06-23 18:10:39
16 การเข้าเรียน คณะวิทยาการจัดการ 1052 1 2022-06-22 18:15:24
17 ของคณะวิทยาการจัดการ เทอม 1-2565 วันเปิดเรียนนักศึกษาต้องเข้ามาเรียนในมหาลัยไหมค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 1132 1 2022-05-31 14:27:52
18 ยื่นวุฒิเทียบเท่าจะจบกี่ปี คณะวิทยาการจัดการ 1068 1 2022-05-25 09:14:14
19 รับรองวุฒิการศึกษา จบปี 2543 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1061 1 2022-05-23 09:12:22
20 หลังจากรับสมัครวันที่ 7-23 มีนา 65 แล้วยังมีเปิดรับสมัครรอบต่อไปไหมคะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3913 1 2022-03-27 15:52:54
21 สอบถามเรื่อง คะแนน gat กับ pat5 ที่ใช้คะแนนยื่นในรอบภาคีค่ะ คณะครุศาสตร์ 1110 2 2022-03-20 14:55:26
22 เกียรตินิย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1103 1 2022-03-16 18:44:46
23 นักศึกษาภาคปกติขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 3/2564 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1051 1 2022-02-28 14:20:05
24 ค่าเทอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1159 1 2022-02-21 19:16:37
25 ขอทราบข้อมูลหลักสูตร M.B.A. ปริญญาโทหน่อยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 1062 1 2022-02-08 16:11:08
26 วุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1083 1 2022-02-05 20:00:05
27 เรื่องค่าเทอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1143 1 2022-02-02 21:08:14
28 ครุศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ต้องสอบตามนี้ใช่มั้ยคะ คณะครุศาสตร์ 1078 1 2022-01-31 16:42:09
29 การกู้ยืม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1363 1 2022-01-26 02:46:44
30 ขอสอบถามเรื่องการรับสมัคร นักศึกษาปี 2565 ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ 1100 1 2022-01-17 09:44:49
31 การเบิกค่าอาหารกลางวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา 1083 1 2022-01-12 10:29:36
32 หากหนังสือที่ยืมไปเกินการชำรุดมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 1075 1 2021-12-22 06:39:07
33 ห้องสมุดยืมหนังสือได้วันละกี่เล่มคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 1118 1 2021-12-22 06:35:50
34 เวลาเปิดทำการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอสมุด, ศูนย์ภาษา] 1110 1 2021-12-22 06:34:30
35 รับสมัครนักศึกษาปี65มีรอบอะไรบ้างค่ะ เเละมีการสอบสัมภาษณ์ไม่ค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1170 1 2021-12-17 12:30:12
36 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1119 1 2021-12-15 09:55:44
37 เอกสารในการส่งยืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1182 1 2021-12-15 09:55:43
38 รับสมัคร คณะครุศาสตร์ 1174 1 2021-12-14 07:28:27
39 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 1180 1 2021-12-13 07:41:17
40 การเบิกจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 1710 1 2021-12-08 02:43:31