การเบิกจ่าย

ค่าวิทยากรชั่วโมงเท่าไหร่ค่ะ

: พรพรรณ ไชยเจริญ : pornpan.c@pkru.ac.th : 2021-12-08 02:43:31
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ชั่วโมงละ 600 บาท ค่ะ

: พรพรรณ ไชยเจริญ : pornpan.c@pkru.ac.th
1 + 7 =