รับสมัคร

รอบรับตรงทั่วไป มีการรับสมัครประถมศึกษาไหมคะ

: นฤมล เจิมชัยมงคล : narumonjeamchaimoogkol@gmail.com : 2021-12-14 07:28:27
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ปิดรับสมัครแล้ว สาขาที่เปิดรับสมัคร ตามประกาศแต่ละรอบเท่านั้น https://www.pkru.ac.th/th/registers

: REG_PKRU : reg@pkru.ac.th
1 + 6 =