การเทียบโอน

สามารถนำเกรดจากมหาลัยเดิมมาเทียบตอนปี2ได้ไหมครับ พอดีว่าตอนปี1ไม่ได้เทียบมา เราสามารถมาเทียบทีหลังตอนปี2 บางรายวิชาได้ไหมครับ

: นันทพงศ์ แซ่ลิ้ม : s6516498113@pkru.ac.th : 2022-10-29 08:32:30
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูล โทร. 081-891-2240

: reg_pkru : reg@pkru.ac.th
6 + 3 =