หลักสูตรต่อเนื่อง

มีหลักสูตรต่อเนื่องของวุฒิปวส.ไหมครับ คณะเทคโนโลยีอุสหากรรม หรือต้องเรียนใหม่4ปีครับ

: จิณณวัตร : Jinnawat.jame2546@gmail.com : 2023-01-19 12:46:26
-- 3 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

<b><a href="https://www.google.com/">hlaoo</a></b>

: 6969 : go65@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 2

หลักสูตร ปวส. ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้ที่ https://bit.ly/3D6Y6qQ ทางแอดมินรับเรื่อง และขอเบอร์ติดต่อหรือไลน์ เพื่อให้อาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรนี้ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปค่ะ

: admin science : science@pkru.ac.th

ความคิดเห็นที่ 3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส แต่สามารถนำรายวิชาที่เรียนตอน ปวส. มาตรวจสอบ หากเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรสามารถทำการเทียบโอนรายวิชาได้ค่ะ หรือหากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง Facebook : Industrial Technology of PKRU

: อ.สิรินญา (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) : sirinya.c@pkru.ac.th
6 + 5 =