เปิดรับสมัครอีกได้ไหม

ปิดรับสมัครเร็วขัง ยังไม่มีที่เรียนเลยคับ

: ไม่บอก : worachai1556@gmail.com : 2023-04-10 22:15:14
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

เปิดแล้ว... รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) รอบที่ 5 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครวันที่ 19 เม.ย. - 4 พ.ค. 2566 สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 083-391-1166

: - : reg@pkru.ac.th
8 + 4 =