รอบPortfolio ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ต้องสอบHSK ระดับไหน ต้องใช้คะแนน TGAT/TPAT ใช้ส่วนใดบ้าง หรือไม่ต้องใช้คะ แล้วถ้าไม่มีพื้นฐานสามารถสมัครได้ไหม

: ณัฐชยา นำนาผล : natchaya5032@gmail.com : 2023-04-29 21:05:26
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ถ้าสมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ยังไม่จำเป็นต้องสอบ HSK และไม่จำเป็นต้องเมีพื่นฐานภาษาจีน

: : worapong.c@pkru.ac.th
1 + 9 =