รับสมัครนักศึกษาปี65มีรอบอะไรบ้างค่ะ เเละมีการสอบสัมภาษณ์ไม่ค่ะ

รับสมัครนักศึกษาปี65มีรอบอะไรบ้างค่ะ เเละมีการสอบสัมภาษณ์ไม่ค่ะ

: รุสนา รื่นเริง : rusna22092546@gmail.com : 2021-12-17 12:30:12
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

การรับสมัครปี 65 เปิดรับสมัคร 5-6 รอบ 1. Walk in สู่รั้วแคแสด 2. รับตรงทั่วไป 3. กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 4. คัดเลือกทั่วไป 5. รับตรงอิสระ รายละเอียดวันที่เปิดรับสมัคร สาขาที่เปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่ https://www.pkru.ac.th/th/registers

: REG_PKRU : reg@pkru.ac.th
9 + 5 =