เวลาเปิดทำการ

เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการหรือไม่?

: นาริตา บุญโสภา : s6110052111@pkru.ac.th : 2021-12-22 06:34:30
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

: นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ : sunisa.p@pkru.ac.th
9 + 1 =