การเบิกค่าอาหารกลางวัน

ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ถ้าดำเนินการครึ่งวันเช้า 9.00-12.00 จะสามารถเลี้ยงอาหารเที่ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไหมคะ

: นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ : saisanit.p@pkru.ac.th : 2022-01-12 10:29:36
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

จะเบิกได้เฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ค่ะอาจารย์

: พรพรรณ ไชยเจริญ (สวพ.) : rdi_ses@pkru.ac.th
3 + 6 =