เรื่องค่าเทอม

ค่าเทอมที่ราคาแพงแต่เรียนออนไลน์สวนกับรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทางมหาลัยควรลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจาก12000เหลือ6500ได้หรือไม่ ลำบากมากเพราะที่บ้านน้องยังเรียนอีก2คน ค่าใช้จ่ายเยอะมาก ขอทางมหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาด้วย

: สินทวี สมิหลัง : s6210732131@pkru.ac.th : 2022-02-02 21:08:14
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล สำหรับในปีการศึกษาต่อไป ยังไม่ได้รับทราบแนวนโยบาย ซึ่งหากทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะเเจ้งให้นักศึกษา ผู้ปกครองทราบต่อไปครับ มหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านครับ

: กองนโยบายและแผน : plan.pkru@hotmail.com
5 + 4 =