วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาใหม่ ขอใหม่ต้องใช้อะไรบ้าง กี่วันถึงได้ เสียค่าธรรมเนียมกี่บาทคะ

: จันจิรา : numamm1625@gmail.com : 2022-02-05 20:00:05
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

กรณีวุฒิการศึกษาหาย หากต้องการขอใหม่ ดำเนินการดังนี้ 1. เขียนคำร้องที่งานทะเบียน 2. ชำระเงินที่งานการเงิน มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 3. แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป 4. ใบแจ้งความเนื่องจากเอกสารหาย (เฉพาะใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ไม่ต้องแจ้งความ หากเป็นใบรับรองคุณวุฒิ /ใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ต้องใช้ใบแจ้งความ 5. รอดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ

: siriporn.c : siriporn.c@pkru.ac.th
8 + 3 =