ค่าเทอม

ค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายได้ไหมค่ะ ถ้าแบ่งจ่ายได้แบ่งจ่ายได้กี่ครั้ง

: นา : anusayaba7@gmail.com : 2022-02-21 19:16:37
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

สามารถสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (เปิดตามปฏิทินการศึกษา กศ.บป.) หมายเลขโทรศัพท์ : 076-523094 ถึง 7 สำนักงาน (081-891-2240) งานทะเบียนและรับเข้า (083-391-1166) งานบริการการศึกษา 7130 (081-891-2240) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (092-899-9439) Line Official : @153tlves Line OpenChat : regtalk Facebook : @regpkru

: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : huso@pkru.ac.th
4 + 9 =