นักศึกษาภาคปกติขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 3/2564 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

1. ก่อนที่ยื่นคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษจะต้องทำบันทึกขอเรียนกับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. หรือเปล่า 2. ค่าลงทะเบียน ใช้ค่าธรรมเนียมของ นักศึกษา กศ.บป.หรือเปล่า

: เครือมาส ทองฤทธิ์ : khureamas.t@pkru.ac.th : 2022-02-28 14:20:05
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ https://academic.pkru.ac.th/news-activities/bachelor/668-regis-3-64.html

: REG_PKRU : reg@pkru.ac.th
5 + 7 =