เกียรตินิย

อยากทราบว่าเกียรตินิยมของที่ราชภัฎภูเก็ตคัดกันที่เกรดเท่าไร เหมือนกับที่อื่นๆไหม แล้วสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกียรตินิยมได้ที่ช่องทางใด ขอบคุณค่ะ

: ธัญญาลักษณ์ : s6323773109@pkru.ac.th : 2022-03-16 18:44:46
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

เกียรตินิยม ตามประกาศในคู่มือนักศึกษา https://academic.pkru.ac.th/download/category/49-manual-student.html

: REG_PKRU : reg@pkru.ac.th
2 + 5 =