รับรองวุฒิการศึกษา จบปี 2543

จบการศึกษา ปี 2543 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบริหารทรัพยการมนุษย์) รหัสประจำตัว 413896237 ตรวจสอบการรับรองวุฒิจาก กพ. ไม่เจอ อยากทราบว่า ต้องใช้หนังสือเวียนเลขใด อ้างอิง ค่ะ

: นางสาววริศรา ยอดทอง : wa_rissara@hotmail.com : 2022-05-23 09:12:22
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

กรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูล โทร. 081-891-2240

: reg_pkru : reg@pkru.ac.th
3 + 1 =