ยื่นวุฒิเทียบเท่าจะจบกี่ปี

ถ้าเรายื่นวุฒิปวส.เพื่อต่อเราจะจบกี่ปีคะคณะบริหารเอกการเป็นผู้ประกอบการ

: วราภรณ์ : yokyaoi22@gmail.com : 2022-05-25 09:14:14
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ต้องเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปีครับ

: PJ : jadejutha.c@pkru.ac.th
6 + 7 =