ของคณะวิทยาการจัดการ เทอม 1-2565 วันเปิดเรียนนักศึกษาต้องเข้ามาเรียนในมหาลัยไหมค่ะ

ของคณะวิทยาการจัดการ เทอม 1-2565 วันเปิดเรียนนักศึกษาต้องเข้ามาเรียนในมหาลัยไหมค่ะ

: อรุณี สาiทอง : aruneesarthong@gmail.com : 2022-05-31 14:27:52
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ต้องมาเข้าเรียน ตามตารางเรียนปกติครับ

: PJ : jadejutha.c@pkru.ac.th
7 + 6 =