การเข้าเรียน

ขอสอบถามว่าคณะวิทยาการจัดการ จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียน ออนไลน์หรือ ออนไซส์ ของเทอม 1/2565 ค่ะ

: อรุณี : aruneesarthong@gmail.com : 2022-06-22 18:15:24
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการเรียนการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเข้าเรียนแบบออนไซส์(On-site) เทอม 1-2565 ครับ

: PJ : jadejutha.c@pkru.ac.th
7 + 7 =