รับสมัคร

ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมคะ

: Hathaipat : hathaipas2544@gmail.com : 2022-06-23 18:10:39
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

ปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วค่ะ ---- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 -สำนักงาน 081-891-2240 -งานทะเบียนและรับเข้า 083-391-1166

: น.ส.จิราวรรณ เล่นทัศน์ ผู้ดูแลระบบ : chirawan.l@pkru.ac.th
4 + 4 =