การรับสมัครนักศึกษาใหม่

อาจารย์ค่ะ คณะวิทยาการจัดการมีรับตรงที่คณะกี่รอบค่ะ

: นางสาวสุนิษา ดาเหล็ง : sunisa7184@gmail.com : 2021-12-13 07:41:17
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

การรับสมัครปี 65 เปิดรับสมัคร 5-6 รอบ 1. Walk in สู่รั้วแคแสด 2. รับตรงทั่วไป 3. กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 4. คัดเลือกทั่วไป 5. รับตรงอิสระ รายละเอียดวันที่เปิดรับสมัคร สาขาที่เปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่ https://www.pkru.ac.th/th/registers

: REG_PKRU : reg@pkru.ac.th
6 + 7 =