ห้องสมุดยืมหนังสือได้วันละกี่เล่มคะ

พอดีว่าอยากจะยืมหนังสืออ่ะค่ะ สามารถยืมได้กี่เล่มคะ

: ลีอา : s6110052151@pkru.ac.th : 2021-12-22 06:35:50
-- 1 แสดงคำตอบ ---

ความคิดเห็นที่ 1

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 15+5 รายการค่ะ โดยแบ่งเป็น 15 เล่มเป็น 1 ปีการศึกษา ส่วนอีก 5 เล่มสามารถยืมได้ 1 สัปดาห์ค่ะ 2. บุคลากรในหน่วยงานโครงการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นสามารถยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ค่ะ 3. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ 4. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ 5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถยืมได้ 10 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์สามารถยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ 7. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ 8. นักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถยืมได้ 3 เล่ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ค่ะ

: นายณัฐวุฒิ บุญสัย ผู้ดูแลระบบ : nattawut.o@pkru.ac.th
2 + 1 =